ค่าบริการซอฟต์แวร์ค่าบริการซอฟต์แวร์


We provide best solution for your business


2,500
/ เดือน / สาขา

BASIC

  • ไม่จำกัดประเภทคิว
  • สร้างเครื่องเรียกคิวได้ 5 เครื่องต่อสาขา
  • เพิ่ม Admin ได้ 5 คนต่อสาขา
  • ไม่จำกัด Ticket
  • อัพเดทซอฟต์แวร์ฟรี
3,500
/ เดือน / สาขา

PREMIUM

  • ไม่จำกัดประเภทคิว
  • สร้างเครื่องเรียกคิวได้ 10 เครื่องต่อสาขา
  • เพิ่ม Admin ได้ 10 คนต่อสาขา
  • ไม่จำกัด Ticket
  • อัพเดทซอฟต์แวร์ฟรี
* กรณีชำระรายปี ได้รับส่วนลด 10%
* บริการวางบิลนอกสถานที่ในกรณีที่ยอดชำระตั้งแต่ 20,000 บาทเป็นต้นไป
* ราคาข้างต้นเป็นค่าบริการซอฟต์แวร์เท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
* ค่าบริการซอฟต์แวร์สามารถหักภาษี​ ณ ที่จ่ายได้ 3%
Scroll to Top